Tháng 09 12

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, văn hóa, nhận thức, vùng miền địa lý v.v Tuy nhiên, tập thể ban lãnh đạo và nhân viên đều có chung một bộ giá trị để tuân theo, góp phần duy trì một nền nếp văn hóa đặc thù của doanh nghiệp, phát triển năng lực của các thành viên, thúc đẩy sự đóng góp của mỗi cá nhân vào sự phát triển chung của tổ chức. Bản sắc văn hóa doanh nghiệp của Hải Vân được thể hiện thông qua 6 yếu tố.

Tạo dựng niềm tin

Niềm tin là chất keo gắn kết các thành viên của , tạo ra sự đồng thuận về ý chí, tình cảm đến hành động từ trên xuống dưới, tạo nên sức mạnh của cả một tập thể. Niềm tin giúp Hải Vân khơi nguồn những năng lực phong phú ẩn sâu trong mỗi cá nhân, định hướng cho nguồn năng lực ấy góp phần vào sự phát triển chung của tổ chức.

 

Trao đổi thẳng thắn

Ban giám đốc của Hải Vân đã nỗ lực rất nhiều để có thể xây dựng một môi trường làm việc cởi mở, trung thực, hạn chế rào cản giữa lãnh đạo với nhân viên, khuyến khích mọi người chia sẻ và góp ý thẳng thắn để cùng nhau kịp thời phát hiện cũng như khắc phục những vấn đề còn tồn đọng của tổ chức.

Tất cả các thành viên của Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân, không phân biệt nhân viên hay lãnh đạo, đều phải học và rèn luyện kĩ năng quan sát cũng như lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người đối diện.

Sự trao đổi thẳng thắn, cởi mở và rõ ràng là yếu tố hạn chế tối đa những mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ tổ chức, giúp tập thể Hải Vân có thể phát triển bền vững hơn.

 

Tinh thần đồng đội

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Một tổ chức phải có sự phối hợp ăn ý giữa các phòng ban để bộ máy tổ chức có thể vận hành một cách trơn thu. Mỗi phòng ban lại nắm giữ một vai trò cũng như trách nhiệm riêng, và để đạt được hiệu quả thì mỗi cá nhân trong đó cần có tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau cùng phát triển và thúc đẩy lẫn nhau cố gắng hoàn thành mục tiêu chung.

Trong Hải Vân , không có chỗ cho chủ nghĩa vị kỉ cá nhân phá hoại tinh thần đồng đội.

 

Trao quyền

Tại Hải Vân, chúng tôi luôn có gắng để mỗi thành viên có cơ hội thể hiện và phát huy tối đa năng lực của mình với công việc phù hợp. Trao quyền là một nghệ thuật mà ban lãnh đạo đã học được, để mỗi cá nhân đều có sự chủ động cũng như tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, tự tin vào năng lực của bản thân và những giá trị họ đóng góp cho tập thể.

Quá trình trao quyền, ủy quyền đi liền với những chỉ dẫn công việc rõ ràng cụ thể để không ai hoang mang mất định hướng, giám sát quá trình thực thi để kịp thời xử lý các vướng mắc, đi kèm với đó là kịp thời tưởng thưởng cho các nỗ lực của mỗi nhân viên, tạo động lực cũng như cảm hứng cho họ tiếp tục phấn đấu vì bản thân cũng như mục tiêu chung.

 

Một công việc yêu thích

Chúng tôi hiểu rằng mỗi thành viên chỉ có thể đạt được hiệu quả tốt nhất khi họ yêu thích công việc mình đang làm, yêu thích môi trường làm việc mình đang gắn bó để từ đó nuôi dưỡng sự tận tâm và trung thành với tổ chức. Đó là lý do tại sao ban lãnh đạo công ty Hải Vân luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc nhiều thử thách thú vị, giàu niềm vui và sự quan tâm, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, cũng như sự tưởng thưởng xứng đáng cho mỗi cá nhân.

 

Phong cách làm việc thay đổi

Về cơ bản khi 5 giá trị trên đều đã được nhân viên cũng như ban lãnh đạo lĩnh hội đầy đủ và tuân theo, sẽ dẫn đến sự thay đổi một cách bản chất về phong cách làm việc của cả một tập thể.