Tháng 09 12

Giá Trị Cốt Lõi

Giá trị cốt lõi của Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân bao gồm 3 yếu tố: Nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ.

Nguồn nhân lực

Con người là nền móng, yếu tố quyết định sự sống còn của Hải Vân.

Chúng tôi tin rằng một ngôi nhà không thể tồn tại lâu bền nếu không có một cái nền vững chắc. Chọn nhân lực làm giá trị nền tảng, mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mục tiêu mang lại cho tập thể cán bộ, nhân viên công ty môi trường thuận lợi nhất để phát triển cả về tài và đức.

 

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp  góp phần duy trì nền nếp hoạt động của Hải Vân,  là bộ giá trị giúp phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân cũng như gia tăng sức mạnh của cả một tập thể.

 

Chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ là ưu tiên số 1 của Hải Vân.

Trên tất cả, mỗi nhân viên của Hải Vân đều luôn luôn ghi nhớ một chân lý: “Không phải lãnh đạo công ty, mà chính Khách Hàng mới là người trả lương cho bạn!”. Chính bởi lẽ đó, dù đã đạt được không ít giải thưởng danh giá tôn vinh, Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân chưa bao giờ ngừng nỗ lực để ngày càng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ của mình, làm hài lòng Khách Hàng và mang lại cho họ những trải nghiệm dễ chịu đáng nhớ nhất.